ћ „’ та ¬ƒ” :

сп≥вроб≥тництво у сфер≥ поширенн¤ знань про м≥жнародне гуман≥тарне право

 

ќдним ≥з напр¤мк≥в д≥¤льност≥ ћ≥жнародного  ом≥тету „ервоного ’реста (ћ „’) Ї поширенн¤ знань про м≥жнародне гуман≥тарне право (право збройних конфл≥кт≥в) - систему догов≥рних та звичаЇвих м≥жнародних норм, ¤к≥ застосовуютьс¤ п≥д час збройних конфл≥кт≥в м≥жнародного та нем≥жнародного характеру та спр¤мован≥ на те, щоб, з одного боку, надати захист особам, ¤к≥ не беруть або припинили брати участь в бойових д≥¤х, а з ≥ншого Ц обмежити методи ≥ засоби веденн¤ збройноњ боротьби. ¬ рамках своњ програми ћ „’ сп≥впрацюЇ з вищими навчальними закладами : пропонуЇ включити у вуз≥вськ≥ програми вивченн¤ м≥жнародного гуман≥тарного права, дл¤ чого орган≥зовуЇ сем≥нари дл¤ викладач≥в, видаЇ та передаЇ б≥бл≥отекам спец≥альну л≥тературу, а також проводить науково-практичн≥ конференц≥њ та студентськ≥ конкурси з м≥жнародного гуман≥тарного права.  онтакти у згаданих вище формах ћ „’ налагодив ≥ з ¬олинським державним ун≥верситетом (¬ƒ”). —аме за ≥н≥ц≥ативи ћ „’ в особ≥ його  ињвськоњ рег≥ональноњ делегац≥њ на юридичному факультет≥ ¬ƒ” введено викладанн¤ спецкурсу Ућ≥жнародне гуман≥тарне правоФ (м≥ж ≥ншим, вивченн¤ права збройних конфл≥кт≥в у межах окремого спецкурсу поки що запроваджено не у вс≥х вищих навчальних закладах ”крањни та крањн —Ќƒ).

ј все розпочалось з того, що наприк≥нц≥ 1999 року на адресу юридичного факультету ¬ƒ” в≥д  ињвськоњ рег≥ональноњ делегац≥њ ћ „’ над≥йшло запрошенн¤ на участь одного з представник≥в факультету у Ўостому сем≥нар≥ з м≥жнародного гуман≥тарного права дл¤ викладач≥в з крањн —Ќƒ, ¤кий орган≥зовувавс¤ ћосковською рег≥ональною делегац≥Їю ћ „’. ‘акультет прийн¤в це запрошенн¤ та в≥др¤див дл¤ участ≥ в сем≥нар≥ асп≥ранта кафедри публ≥чного права (тепер Ц кафедри теор≥њ, ≥стор≥њ держави ≥ права та конституц≥йного права) ¬≥ктора ¬алюха.

—ам сем≥нар проходив у п≥дмосковних —нЇг≥р¤х з 2 по 9 лютого 2000 року. …ого учасниками стали близько 30 викладач≥в з р≥зних навчальних заклад≥в 6 крањн —Ќƒ, ¤к≥ мали можлив≥сть прослухати курс лекц≥й в≥домих юрист≥в-м≥жнародник≥в з Ўвейцар≥њ, ≤рланд≥њ, —Ўј, –ос≥њ, ”крањни. ѕо зак≥нченню сем≥нару вс≥ учасники одержали спец≥альн≥ сертиф≥кати та комплект л≥тератури з м≥жнародного гуман≥тарного права.

ѕ≥сл¤ поверненн¤ з сем≥нару ¬.¬алюх п≥дготував спецкурс Ућ≥жнародне гуман≥тарне правоФ, ¤кий в тому ж роц≥ був прочитаний студентам 4 курсу. ÷¤ дисципл≥на буде викладатись ≥ в поточному навчальному роц≥ (до реч≥, запланована б≥льша к≥льк≥сть годин дл¤ њњ вивченн¤ за рахунок введенн¤ практичних зан¤ть). ” студент≥в цей спецкурс маЇ викликати п≥двищений ≥нтерес в звТ¤зку з тим,щокращ≥ з них можуть випробувати своњсил膆† на††††† студентськом󆆆†† конкурс≥†††† з м≥жнародног† гуман≥тарног† права††††††††††† ≥м. ‘.ћартенса, ¤кий щор≥чно орган≥зовуЇтьс¤ ћ „’.

¬ цьому роц≥ з 5 по 10 кв≥тн¤ у ћоскв≥ було проведено ѕТ¤тий м≥жнародний студентський конкурс ≥м. ‘.ћартенса. ƒо числа 17 його команд-учасниць з 7 крањн —Ќƒ ув≥йшла ≥ команда юридичного факультету ¬ƒ” у склад≥ студент≥в 4 курсу  азака ѕавла, Ѕорцевича ѕавла, Ќещот ћар≥њ та кер≥вника ¬.¬алюха (кр≥м нашоњ, ”крањну представл¤ли також студентськ≥ зб≥рн≥ ћ≥жнародного ≥нституту л≥нгв≥стики та права, м. ињв та ”жгородського нац≥онального ун≥верситету).

ƒо жур≥ конкурсу, ¤ке очолював професор ћарко —ассол≥ з  анади, ув≥йшли делегати ћ „’ та в≥дом≥ вчен≥.≤ хоча з першоњ спроби наш≥й команд≥ конкурс виграти не вдалось (переможц¤ми були визнан≥ студенти ≥з —тавропол¤), сама участь у ньому стала дл¤ нас корисною. ¬с≥ його учасники були нагороджен≥ дипломами, отримали у подарунок в≥д орган≥затор≥в сувен≥ри та л≥тературу. «годом глава ћосковськоњ рег≥ональноњ делегац≥њ ћ „’ над≥слав на адресу ¬ƒ” лист-под¤ку за участь нашоњ команди у конкурс≥.

“аким чином, ћ „’ високо ц≥нуЇ зусилл¤ ¬ƒ”, спр¤мован≥ на поширенн¤ серед його студент≥в-юрист≥в знань про м≥жнародне гуман≥тарне право. ўе одним св≥дченн¤м тому стало запрошенн¤ ¬.¬алюха дл¤ участ≥ у ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ Уƒруг≥ ћартенсовськ≥ читанн¤ : застосуванн¤ м≥жнародного гуман≥тарного права в сучасних збройних конфл≥ктахФ, що в≥дбулась 28-29 червн¤ 2001 року у —анкт-ѕетербурз≥ та учасниками ¤коњ були близько 60 вчених, викладач≥в, асп≥рант≥в та в≥йськових юрист≥в з 10 крањн —Ќƒ. Ќа н≥й представник нашого факультету виступив ≥з науковим пов≥домленн¤м, в ¤кому йшлос¤ про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть в≥йськових злочинц≥в за законодавством ”крањни та про проблеми ратиф≥кац≥њ нашою державою –имського статуту ћ≥жнародного крим≥нального суду.

¬ищевикладене св≥дчить про на¤вн≥сть широкого сп≥вроб≥тництва ћ „’ в особ≥ його рег≥ональних делегац≥й з юридичним факультетом ¬ƒ” у сфер≥ поширенн¤ знань про м≥жнародне гуман≥тарне право, ¤ке сторони мають нам≥р п≥дтримувати та розвивати надал≥.

Hosted by uCoz