«а два роки свого ≥снуванн¤ юридична кл≥н≥ка УAd AstraФ встигла зарекомендувати себе з позитивноњ сторони серед громадськост≥. ѕро це св≥дчить пост≥йно зростаюче коло њњ кл≥Їнт≥в. Ќа сьогодн≥шн≥й день студентами кл≥н≥ки було проконсультовано майже 200 ос≥б. јле сфера юридичних послуг не обмежуЇтьс¤ власне консультац≥Їю, оск≥льки в процес≥ веденн¤ справи студенту доводитьс¤ вир≥шувати ц≥лий р¤д поточних юридичних питань, про ¤к≥ в≥н пов≥домл¤Ї кл≥Їнта, розТ¤снюЇ йому ту чи ≥ншу ситуац≥ю.

“акийрежимроботи Ї взаЇмовиг≥дним ¤к дл¤ особи, що звернулас¤ за юридичною допомогою, так ≥ дл¤ студента-консультанта. ќстанн≥й, розробл¤ючи вар≥анти вир≥шенн¤ конкретноњ справи, опрацьовуЇ нормативно-правов≥ акти, юридичну л≥тературу, судову практику, вивчаЇ новезаконодавство,що поглиблюЇ його знанн¤ в галуз≥ цив≥льного, с≥мейного, житлового, господарського, крим≥нального та виправно-трудового права,≥ спри¤Ї п≥двищенню профес≥йного р≥вн¤.  л≥Їнту це даЇ можлив≥стьотримати максимум ≥нформац≥њ, з приводу чого в≥н власне ≥ звертаЇтьс¤ до юридичноњ кл≥н≥ки.†††††††

«начно зростаЇ в≥дсоток справ, в ¤ких студенти беруть участь ¤к представники особи в суд≥. якщо ран≥ше цим займалис¤ лише пТ¤тикурсники, то зараз можна сказати, що студенти молодших (3 ≥ 4 курс≥в) усп≥шно ведуть справи в суд≥. «вичайно ж, њх практика ще не Ї досконалою, але кожен з них маЇ можлив≥сть пот≥м виправити своњ помилки, зробити в≥дпов≥дн≥ висновки.

ёридична кл≥н≥ка намагаЇтьс¤ зробити коло своњх кл≥Їнт≥в ширшим. ѕри визначенн≥ напр¤мк≥в роботи було вир≥шено включити до числа категор≥й, ¤ким надаЇтьс¤ безкоштовна юридична допомога, ос≥б, ¤к≥ перебувають в м≥сц¤х позбавленн¤ вол≥. ƒо ц≥Їњ роботи було залучено 30 студент≥в ≥ 2 викладач≥Ц куратори, ¤к≥ зд≥йснювали вињзди до пен≥тенц≥арних установ: ћаневицькоњ виправноњ колон≥њ є 42, овельськоњ виховноњ колон≥њ,÷уманськоњ виправноњ колон≥њ є 84.

¬ той же час консультац≥њ надавалис¤ особам, що перебували в —≤«ќ є 2 м. Ћуцька. ƒо б≥бл≥отек зазначених установ було передано буклети У«най своњ праваФ, розроблен≥ викладачами ≥ студентами юридичного факультету ¬олинського державного ун≥верситету ≥мен≥ Ћес≥ ”крањнки. ≤ хоча всього було надано 70 консультац≥й, на адресу юридичноњ кл≥н≥ки довгий час надходили листи з проханн¤м надати правову допомогу.

ќтже, можна сказати, що юридична кл≥н≥ка УAd AstraФ своЇю д≥¤льн≥стю довела власну життЇздатн≥сть ≥ необх≥дн≥сть. ћи п≥дтримуЇмо думку про доц≥льн≥сть створенн¤ аналог≥чних орган≥зац≥й при кожному юридичному факультет≥.

 

 оординатор юридичноњ кл≥н≥ки

УAd AstraФ

ёр≥йЌ≈„ј…

 

Hosted by uCoz